Cookie beleid RKMSV Meijel

De website van RKMSV Meijel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

RKMSV - Privacybeleid

RKMSV - Privacybeleid

RKMSV is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar leden, vrijwilligers en medewerkers. Daarom willen wij met dit privacy beleid iedereen heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop RKMSV persoonsgegevens verwerkt.

Alle persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers van apps en bezoekers van de website www.rkmsv.nl worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. RKMSV houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens hebben wij van u

Bij aanmelding als lid, vrijwilliger of medewerker van RKMSV heeft u aan ons de volgende persoonsgegevens verstrekt:

A. Standaard Persoonsgegevens

 • Voornaam, achternaam en tussenvoegsels
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel
 • E-mail adres
 • Geslacht en nationaliteit
 • Geboortedatum en geboorteland
 • Bankrekeningnummer
 • Verder hebben wij van u (niet door u verstrekt)
 • Lidmaatschapsnummer KNVB
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Verenigingsfunctie (indien anders dan speler)

 

B. Bijzondere Persoonsgegevens

 • Pasfoto en eventueel foto’s van wedstrijden en/of activiteiten
 • Legitimatienummer
 • BSN-nummer en salarisgegevens (enkel voor betaalde medewerkers)


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

RKMSV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking (bijvoorbeeld nieuws via e-mail), uitnodigingen (bijvoorbeeld vrijwilligersavond) en teamindelingen.
 • Verjaardagskaart (jeugd).
 • Uw pasfoto wordt gebruikt voor de digitale spelerspas.
 • Uw mobiel nummer kan gebruikt worden in een WhatsApp groep.
 • Foto’s van wedstrijden en/of activiteiten kunnen gebruikt worden op onze website en (eigen) social media kanalen.
 • Indien u een betaalde kracht bent dan worden uw gegevens gebruikt voor salarisverwerking.


Gebruik van persoonsgegevens door derden

RKMSV stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wel zijn uw persoonsgegevens bekend bij de KNVB, omdat u lid van deze voetbalbond moet zijn, anders kunt u ook geen lid van RKMSV zijn. Voorts worden uw persoonsgegevens niet gebruikt buiten RKMSV, tenzij u een betaalde kracht bent, dan zijn uw gegevens ook bekend bij de belastingdienst.

De KNVB maakt gebruik van Apps zoals de wedstrijdzaken App en de Voetbal.nl App. Door het gebruik van Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Op de website van RKMSV kunt u links naar andere websites aantreffen. RKMSV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens, door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Rechten omtrent gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of bescherming van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens. U heeft het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien u dit wenst. Wij kunnen u vragen om een legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bewaartermijn

RKMSV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens RKMSV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Klachten

Mocht u een klacht, vraag of opmerking hebben over ons privacy beleid dan vragen we u hierover contact met ons op te nemen via [email protected] Mochten wij er samen met u onverhoopt niet uitkomen, wat ons zeer onwaarschijnlijk lijkt, dan heeft u altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens ( AP ).

Wijzigingen

RKMSV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien RKMSV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop RKMSV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen we dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Bestuur RKMSV, mei 2018

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!