Privacyverklaring RKMSV

Privacy Beleid

RKMSV is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar leden, vrijwilligers en medewerkers. Daarom willen wij met dit privacy beleid iedereen heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop RKMSV persoonsgegevens verwerkt.

Alle persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers van apps en bezoekers van de website www.rkmsv.nl worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. RKMSV houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens hebben wij van u.

Bij aanmelding als lid, vrijwilliger of medewerker van RKMSV heeft u aan ons de volgende persoonsgegevens verstrekt:

A. Gewone Persoonsgegevens

 • Voornaam, achternaam en tussenvoegsels
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel
 • E-mail adres
 • Geslacht en nationaliteit
 • Geboortedatum en geboorteland
 • Bankrekeningnummer

Verder hebben wij van u (niet door u verstrekt)

 • Lidmaatschapsnummer KNVB
 • Ingangsdatum lidmaatschap

· Verenigingsfunctie (indien anders dan speler)

B. Bijzondere Persoonsgegevens

· Pasfoto en eventueel foto’s van wedstrijden en/of activiteiten

 • Legitimatienummer

· BSN-nummer en salarisgegevens (enkel voor betaalde medewerkers)

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens.

RKMSV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

· Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking (bijvoorbeeld nieuws via e-mail), uitnodigingen (bijvoorbeeld vrijwilligersavond) en teamindelingen.

 • Verjaardagskaart ( jeugd).

· Uw pasfoto wordt gebruikt voor de digitale spelerspas.

· Uw mobiel nummer kan gebruikt worden in een WhatsApp groep.

· Foto’s van wedstrijden en/of activiteiten kunnen gebruikt worden op onze website en (eigen) social media kanalen.

· Indien u een betaalde kracht bent dan worden uw gegevens gebruikt voor salarisverwerking.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

RKMSV stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wel zijn uw persoonsgegevens bekend bij de KNVB, omdat u lid van deze voetbalbond moet zijn, anders kunt u ook geen lid van RKMSV zijn. Voorts worden uw persoonsgegevens niet gebruikt buiten RKMSV, tenzij u een betaalde kracht bent, dan zijn uw gegevens ook bekend bij De Belastingdienst.

-De KNVB maakt gebruik van Apps zoals de Wedstrijdzaken App en de Voetbal.nl App. Door

het gebruik van Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

-Op de website van RKMSV kunt u links naar andere websites aantreffen. RKMSV kan echter

geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens, door die partijen.

Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Rechten omtrent gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of bescherming van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens. U heeft het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien u dit wenst. Wij kunnen u vragen om een legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bewaartermijn.

RKMSV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

· Alle personen die namens RKMSV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

· We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.

· Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten.

Mocht u een klacht, vraag of opmerking hebben over ons privacy beleid dan vragen we u hierover contact met ons op te nemen via secretariaat@RKMSV.nl. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens ( AP ).

Wijzigingen.

RKMSV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien RKMSV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop RKMSV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen we dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Bestuur RKMSV, mei 2018.

 • Multifeed
 • Alterna Meijel
 • Adriaans
 • Beer and Beefs Heusden
 • Schriks Assurantiekantoor/RegioBank
 • Van Tilburg BV
 • BOHACO
 • Olav Home
 • Eye on Sign
 • Inova
 • Lindeboom Bierbrouwerij
 • Frans Walenberg
 • De Heere van Meijel
 • RKMSV Old stars - Wandelvoetbal
 • ST RKMSV/BEVO VR2
 • RKMSV 3
 • RKMSV 4
 • RKMSV 7 (35+1)
 • RKMSV G1
 • RKMSV 5
 • RKMSV Veteranen
 • RKMSV VR1
 • RKMSV JO19-1
 • RKMSV JO17-1
 • RKMSV JO17-2
 • RKMSV JO15-2
 • RKMSV JO11-1
 • RKMSV JO11-2
 • RKMSV JO09-5
 • RKMSV JO09-6
 • RKMSV JO11-3
 • RKMSV JO09-4
 • RKMSV JO13-2
 • RKMSV JO15-3
 • RKMSV JO13-1
 • De Heere van Meijel
 • Multifeed
 • Alterna Meijel
 • Adriaans
 • Beer and Beefs Heusden
 • Schriks Assurantiekantoor/RegioBank
 • Van Tilburg BV
 • BOHACO
 • Olav Home
 • Eye on Sign
 • Inova
 • Lindeboom Bierbrouwerij
 • Frans Walenberg
 • Van Pol
 • PRFRM77 Sports Institute
 • Kuijpers
 • E&M
 • Die-Sign Meijel
 • Strijbos Constructie
 • AA Drink Utrecht
 • Jac Verstappen
 • Administratiekantoor A3
 • Art de Beauté totaal cosmetique
 • SportHelden
 • Auto Hunnekens
 • Auto Sijben
 • Auto Veugen Ospel
 • Autobedrijf Vercoulen
 • Autobedrijf van Ninhuys
 • Autobedrijf Gielen
 • Autorijschool JosJos
 • Woodapple
 • Autoschade de Noordervaart
 • SCN Deurne
 • Dikke Mik
 • De Heitrak Beton
 • NR Tegelwerken
 • Philipsen Bouw
 • Bouwservice Hoebergen
 • Café De Muzikant
 • Peel en Maas Electronics
 • Café-Restaurant Boszicht
 • Café-Restaurant Colé
 • Cafetaria 't Pelmke
 • Camping Frerichsoord
 • Eric Berben
 • Coolen-Pluijm Meijel
 • Camperplaats Nieuwehof
 • Dekclo Voegen & Gevelreiniging
 • DHZ Garage Vissers
 • Dierenartsenpraktijk Meijel
 • Dikker BV
 • Drukkerij van Kessel
 • Electrotechniek van Enckevort
 • Kleuskens Asten
 • van Enckevort BV
 • Club van 50
 • Fysio & Manuele therapie
 • Peter Haazen V.O.F.
 • Hegawa Pipeline Products
 • HKI All Office
 • Hoveniersbedrijf Johan van Asdonk
 • Hubo DHZ Centrum Hermans
 • Inbouwcenter Strijbos
 • Coppers en Partners Makelaardij
 • Dennis Schers Stucwerken
 • Logopedische Praktijk Stappers - Naus
 • Kanters Grondontwikkeling
 • Kapelkeshof Grashoek
 • Kapsalon Korsten
 • Kapsolon Trines
 • Komhoff Sanitair Meijel
 • Lemmen Parket
 • Loonbedrijf Broens
 • Maison Makelaardij
 • Manders Bouwmarkt
 • Mans Machines Weert
 • Eenmaal Andermaal kringloopwinkel
 • Kampeerbos de Simonshoek
 • Meuwissen Boomverzorging
 • Tom Bakker Woningstoffering
 • Oranje Hotel Meijel
 • PartyService Hans Janssen
 • PartyVerhuur d'n Hangtafel
 • WP Haton BV
 • Refra Bouw Kessel
 • YD Security
 • Ride Bike Fietsspecialist
 • Rozenberg Bouwcontrol
 • Sanitair & Tegelcentrum Weert
 • Schriks Konfektie
 • Raijmakers Bouw
 • ’t IJshofje Meijel
 • Slakas Veranda Bouw
 • Autosloperij De Boortoren
 • Slopersbedrijf Verberne
 • Spitters Automobielen en Schade Ospel
 • René Gorts Stucadoor- en Spuitwerk
 • Stille Wille Meijel BV
 • Stratenmakersbedrijf J. v.d. Beuken
 • Gorts Green products
 • Math Peeters
 • Jules de Corte Fietsen
 • Floral Dance Art
 • Summa Adviesgroep
 • Tegel en Marmerwerken Leon Engels
 • Fysio Centrum Meijel
 • Gastrobar D'n Burgeméster
 • Verkoelen Groep Beringe
 • Verstappen Schildersbedrijf
 • Verstappen Woninginrichting
 • VHS Hekwerken
 • VitaminWater.nl Bunnik
 • Voegersbedrijf Emiel Timmermans
 • Winkelmolen EP
 • RoMa Evenementenbureau
 • Bouwmaterialen Neerkant
 • Snijders Stucadoorsbedrijf
 • Rugcentrum Peel en Maas
 • Restaurant Nakal
 • Domolusso
RKMSV Meijel - Sportpak "De Starte" - Heufkesweg 29 - Tel. 0774662106 - Privacyverklaring